آیا نحوه ی خوابیدن می تواند روی سلامتی موثر باشد؟

آیا نحوه ی خوابیدن می تواند روی سلامتی موثر باشد؟

آیا نحوه ی خوابیدن می تواند روی سلامتی موثر باشد؟خواب برای ذهن و بدن لازم و ضروری است و به نحوی راه شارژ کردن بدن است.کمبود خواب می تواند عواقب منفی زیادی بر سلامتی بدن، روح و احساسات شما داشته باشد ، بنابراین خواب برای بدن خوب است اما جدای از خواب نحوه ی خوابیدن هم می تواند روی سلامتی بدن موثر باشد
سعی کنید حتما حداقل شش ساعت در طول شب بخوابید، اگر هرزگاهی پیش آمد که کمتر از این میزان بخوابید اشکال ندارد اما هر بار که با کم خوابی مواجه می شوید تا دو هفته متوجه تفاوت انرژی بدن و ذهن خود خواهید شد.

 نحوه ی خوابیدن هر کسی با فرد دیگر می تواند متفاوت یاشد اما عموما مدل خواب افراد در چند تیپ مختلف تقسیم بندی می شود. گروهی  از افراد دوست دارند روی یک پهلو بخوابند، گروهی به پشت می خوابند و گروهی روی شکم دراز می کشند. البته که تیپ های دیگری برای خواب نیز وجود دارد اما عموما افراد در این سه گروه اصلی قرار می گیرند.


خوابیدن به پشت
اگر به پشت می خوابید شما فرد خوش شانسی هستید چون این مدل خوابیدن بهترین مدل خوابیدن است. این مدل بهترین مدل برای ستون فقرات است چون در این حالت ستون فقرات به حالت تراز قرار می گیرد.همچنین این حالت برای پوست بسیار مفید است چون در این حالت پوست با هیچ چیزی تماس ندارد و در نتیجه خبری از جوش و لک صورت نیست. و البته این بهترین مدل خواب برای خانم ها است چون از چین و چروک پوست قفسه ی سینه جلوگیری می کند. تنها ایراد این مدل خوابیدن صدای خروپف است که بلندتر از حالت های دیگر است.

خوابیدن به پهلو
شما به یک سمت از پهلو میخوابید؟ اگر به این مدل می خوابید تنها نیستید چون این شابع ترین مدل خوابیدن است. اگر به یک سمت می خوابید امکان درد گرفتن بازوو پاهایتان وجود دارد چون کل وزن بدن روی آنها قرار می گیرد. اگر به پهلوی راست می خوابید برای هضم و سوزش معده مضر است. اما در این جالت دیگر نگران خروپف خود نباشید چون با توجه به گردش خون خوب در این مدل مقدار خروپف کاهش پیدا می کند.
خوابیدن روی شکم
اگر عادت دارید روی شکم بخوابید سعی کنید این عادت را تغییر دهید چون این ناسالم ترین مدل خوابیدن است. در این جالت با توجه به چرخش سر ، فرد دچار گردن درد می شود. با توجه به وضعیت نامناسبی که ستون فقرات در این جالت به خود می گیرید دچار کمردرد خواهید شد.در این حالت معمولا خواب خوبی را تجربه نخواهید کرد و اگر با شکم پر هم بخوابید وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.


خواب برای ذهن و بدن لازم و ضروری است و به نحوی راه شارژ کردن بدن است.کمبود خواب می تواند عواقب منفی زیادی بر سلامتی بدن، روح و احساسات شما داشته باشد ، بنابراین خواب برای بدن خوب است اما جدای از خواب نحوه ی خوابیدن هم می تواند روی سلامتی بدن موثر باشد
سعی کنید حتما حداقل شش ساعت در طول شب بخوابید، اگر هرزگاهی پیش آمد که کمتر از این میزان بخوابید اشکال ندارد اما هر بار که با کم خوابی مواجه می شوید تا دو هفته متوجه تفاوت انرژی بدن و ذهن خود خواهید شد.

 نحوه ی خوابیدن هر کسی با فرد دیگر می تواند متفاوت یاشد اما عموما مدل خواب افراد در چند تیپ مختلف تقسیم بندی می شود. گروهی  از افراد دوست دارند روی یک پهلو بخوابند، گروهی به پشت می خوابند و گروهی روی شکم دراز می کشند. البته که تیپ های دیگری برای خواب نیز وجود دارد اما عموما افراد در این سه گروه اصلی قرار می گیرند.


خوابیدن به پشت
اگر به پشت می خوابید شما فرد خوش شانسی هستید چون این مدل خوابیدن بهترین مدل خوابیدن است. این مدل بهترین مدل برای ستون فقرات است چون در این حالت ستون فقرات به حالت تراز قرار می گیرد.همچنین این حالت برای پوست بسیار مفید است چون در این حالت پوست با هیچ چیزی تماس ندارد و در نتیجه خبری از جوش و لک صورت نیست. و البته این بهترین مدل خواب برای خانم ها است چون از چین و چروک پوست قفسه ی سینه جلوگیری می کند. تنها ایراد این مدل خوابیدن صدای خروپف است که بلندتر از حالت های دیگر است.

خوابیدن به پهلو
شما به یک سمت از پهلو میخوابید؟ اگر به این مدل می خوابید تنها نیستید چون این شابع ترین مدل خوابیدن است. اگر به یک سمت می خوابید امکان درد گرفتن بازوو پاهایتان وجود دارد چون کل وزن بدن روی آنها قرار می گیرد. اگر به پهلوی راست می خوابید برای هضم و سوزش معده مضر است. اما در این جالت دیگر نگران خروپف خود نباشید چون با توجه به گردش خون خوب در این مدل مقدار خروپف کاهش پیدا می کند.
خوابیدن روی شکم
اگر عادت دارید روی شکم بخوابید سعی کنید این عادت را تغییر دهید چون این ناسالم ترین مدل خوابیدن است. در این جالت با توجه به چرخش سر ، فرد دچار گردن درد می شود. با توجه به وضعیت نامناسبی که ستون فقرات در این جالت به خود می گیرید دچار کمردرد خواهید شد.در این حالت معمولا خواب خوبی را تجربه نخواهید کرد و اگر با شکم پر هم بخوابید وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.


 

 

نظرات بازدیدکنندگان