6 عادت ساده‌ی روزانه برای مثبت ماندن

6 عادت ساده‌ی روزانه برای مثبت ماندن

<p>در زمانهای نگرانی، استرس یا مخالفت، از دست دادن همه‌ی چیزهای مثبتی که در زندگیمان وجود دارد من جمله سلامتی، خانواده و دوستان، آسان است. اگر شما دیگر قدر چیزهای باارزش و خوب زندگیتان را نمی‌دانید، اینجا شش عادت ساده را به شما معرفی می‌کنیم که به شما کمک خواهد کرد تا قسمتهای روشنتر چیزها را ببینید.</p> <p></p> <p><img src="../img/cms/blog/staying%20positive/7_1.jpg" alt="" width="696"...