نماد اعتماد الکترونیکی

Duvet

 • 35000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 275,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف دوروی کارینا مدل هارمونی شامل یک عدد لحاف به طول 240 و عرض 160 سانتی متر ، یک عدد کاور تشک کشدار به طول 250 و عرض 145 سانتی متر، دو عدد روبالشی والاندار به طول 70 و عرض 50 سانتی متر می باشد. الیاف داخلی لحاف از لایی ترموفیوز ضد حساسیت است.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 50000 تومان تخفیف
  330,000 تومان 380,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف دو نفره ی کارینا مدل Benita دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول 240 و عرض 220 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول 250 و عرض 215 سانتی متر و چهار عدد روبالشی والاندار به طول 70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  330,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 20000 تومان تخفیف
  190,000 تومان 210,000 تومان
  ( 0 نظر )

  لحاف دو نفره ی پرکا 220 سانتی متر طول و 10 سانتی متر عرض دارد.این لحاف دو نفره ی تکی از پارچه روتاری رانفرس تولید شده است.

  190,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل Kitty Pink دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل Shaun The Sheep دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  230,000 تومان 270,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل Barbie Popstar دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  230,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل Sponge Bob دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل MC Queen دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل Big Bob دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل Barcelona دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  230,000 تومان 270,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل  Pink Bear دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  230,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  240,000 تومان 280,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل  Kitty Love دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  240,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • 40000 تومان تخفیف
  230,000 تومان 270,000 تومان
  ( 0 نظر )

  ست لحاف کارینا مدل   Real Madrid دورو بوده و شامل یک عدد لحاف به طول  240 و عرض 160 سانتی متر و یک عدد کاور تشک کشدار به طول  250 و عرض 145 سانتی متر و دو عدد روبالشی والاندار به طول  70 و عرض 50 سانتی متر است. الیاف داخلی لحاف ضد حساسیت و از جنس لایی ترموفیوز می باشد.

  230,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود نیست

تولید کننده‌ها